به دلیل نوسانات بازار لطفا قبل از نهایی شدن خرید با شماره 32730000-056 تماس بگیرید